หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
ที่ตั้ง :
 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-449658
โทรสาร : 054-449658 ต่อ 7
อีเมล์ : phayao@m-society.go.th
เว็บไซต์ : www.phayao.m-society.go.th


ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
ที่ตั้ง :
 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-449531
โทรสาร : 054-449531
อีเมล์ : phayao_htdc@dsdw.go.th
เว็บไซต์ : www.hdc-py.go.th


บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา
ที่ตั้ง :
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-887252
โทรสาร : 054-887252
อีเมล์ : bandekphayao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bandekphayao.go.th


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
ที่ตั้ง :
 เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-431080
โทรสาร : 054-431081
อีเมล์ : phayao_pcd@dsdw.go.th
เว็บไซต์ : www.phayao-pcd.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial