หน้าแรก

พม.พอใจให้ ทุกวัย พึงใจใน พม.
นโยบาย รมว.พม.
พม.พอใจให้ ทุกวัย พึงใจใน พม.
ESS heip me
slide2
slide3
mso-mission-2563
Heading layer
covid-19
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
สถิติรายงานข่าว พม.ช่วยเหลือแล้ว จังหวัดพะเยา (3)
ประกาศ สนง.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวเด่น

มอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอาย


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลรวใจพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย จำนวน 3 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เทศบาลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


มอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 11 หลัง ในพื้นที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พม.พอใจให้ทุกวัย

พม. พอใจให้ทุกวัย พึงใจใน พม.

 พม. พอใจให้ทุกวัย พึงใจใน พม. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายการทำงาน

ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกระทรวง พม.  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


พม. พอใจให้ทุกวัย พึงใจใน พม.

อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ


อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พก. ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566 อนุมัติเงินกูยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 17 ราย และโครงการฯ  3 โครงการ และเห็นชอบกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  2 โครงการ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

5/5

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมี นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม M2 hotel ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว สาร

ข่าว สาร

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

250346
Total Visitors
181
Visitors Today
2
Live visitors
250346
Total Visitors
         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร : 054-449658 และ 054-4411147

E-Mail : phayao@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial