หน้าแรก

พม.พอใจให้ ทุกวัย พึงใจใน พม.
398217094-638862978436901-4010165087441268547-n-16989762491
นโยบาย รมว.พม.
พม.พอใจให้ ทุกวัย พึงใจใน พม.
ESS heip me
slide2
slide3
mso-mission-2563
Heading layer
covid-19
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
สถิติรายงานข่าว พม.ช่วยเหลือแล้ว จังหวัดพะเยา (3)
ประกาศ สนง.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวเด่น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.พะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”


นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน มอบแว่นตาในโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ปีงบประมาณ 2567 บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาฟรีให้กับผู้สูงวัย เพื่อให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล อายุ 45 ขึ้นไป ที่ประสบปัญหาด้านสายตาได้รับแว่นตาที่ตรงค่าสายตา สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนผู้สูงวัย ในพื้นที่อำเภอปง จำนวน 400 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับแว่นท็อปเจริญ ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธ นิทรรศการการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พม. ทั้งนี้ นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.พะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา


รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการ “หุ้นส่วนการขับเคลื่อนแผนตำบลเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา”


นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ “หุ้นส่วนการขับเคลื่อนแผนตำบล เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา” ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อหารือแนวทางและบูรณาการการบริการสวัสดิการ สังคมของทุกหน่วยงานอย่างเป็นองค์รวม เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสวัสดิการในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของพื้นที่ และเกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสุขภาวะ ของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 2/2566


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองคนพิการที่ยื่นคำขอ มีผู้ช่วยคนพิการให้สอดคล้องกับการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 140 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

มอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังละ 40,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท

มอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการ “2567 คนลำปางปลอดปัญหาที่อยู่อาศัย”


นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ ครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการ “2567 คนลำปางปลอดปัญหาที่อยู่อาศัย” จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานในการมอบบ้าน พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการ เด็กและเยาวชน นายธนู ธิแก้ว พมจ.ลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลวอแก้ว กล่าวต้อนรับ หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง และผู้นำชุมชนร่วมมอบบ้านดังกล่าว


ประชุมทีมสหวิชาชีพ หารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ


นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวทรงพิลาส วงศ์ใหญ่ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเทศบาลตำบลเชียงคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลเชียงคำ เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาฐานะยากจน บุตร 2คน อายุ 7ปี และ 5 ปี ที่พิการทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น ไม่ได้เรียนหนังสือ และมารดามีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุข ปลัดอำเภอเชียงคำ ศึกษานิเทศน์ นักจิตวิทยาการศึกษา สพฐ.เขต 2 นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก รพ.เชียงคำ รพ.สต.เชียงคำ ผอ.รร.บ้านหย่วน เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคำ โดยมติที่ประชุมดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้
“พฤศจิกายน” เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

“พฤศจิกายน” เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ

            รวมพลังยุติความรุนแรง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ” และมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ช่วยเหลือสังคมต้นแบบตำบลแม่สุก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 174 คน ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รูปภาพเพิ่มเติม

สื่อโทรทัศน์นำเสนอข่าว ครอบครัวของชายสูงอายุถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต


พม.พะเยา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี สื่อโทรทัศน์นำเสนอข่าว ครอบครัวของชายสูงอายุถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากการลงพื้นที่ได้ร่วมพูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิต ลูกเขย ผู้ก่อเหตุ เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาอยู่กันฉันสามีภรรยากับพี่สาวของตนหลายปีแล้ว โดยพี่เขยมีนิสัยและพฤติกรรมติดการพนันและใช้ความรุนแรง กับบุคคลในครอบครัวจำนวนหลายครั้ง สาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้จากการสอบถามบุตรสาวผู้เสียชีวิต คาดว่าน่าจะมีปากเสียงเนื่องมาจาก พี่เขยมีนิสัยติดการพนันและชอบข่มขู่ขอเงินพ่อตาเพื่อนำไปเล่นการพนัน และเมื่อไม่ได้เงินจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้กระทำถูกควบคุม ตัวอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนแล้ว ทั้งนี้ พม.พะเยา ได้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการขอรับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ข่าว สาร

ข่าว สาร

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

365237
Total Visitors
2629
Visitors Today
1
Live visitors
365237
Total Visitors
         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร : 054-449658 และ 054-4411147

E-Mail : phayao@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial