หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าว เด่น

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้มอบโล่เกียรติคุณคลังปัญญาดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (ตุงหลวงโลหะ) ให้แก่ นายคำ ปินะดวง อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 12 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งโล่เกียรติคุณดังกล่าวกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำขึ้นตามโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ พัฒนาตนเอง พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน คลังปัญญาผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มี ศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มา สร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดปิติสุข

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินขวัญถุงสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ของจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ท่าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

Loading...

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา และงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ณ วัดสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 โรงเรียน และมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 655 คน

วันที่​ 9-13 พฤศจิกายน​ 2563 นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา​ได้มอบหมายให้​นางสาวมธุรวันต์​ น้ำสา ตำแหน่ง​ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 3​ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนำร่อง ซึ่งมีการขึ้นระบบแบบคู่ขนานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มาฝึกอบรมในวันนี้มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่มที่ 2 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่มที่ 3 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 #กรมบัญชีกลาง #ระบบGFMIS​ ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหัดพะเยา-เร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

41684
Total Visitors
19
Visitors Today
13
Live visitors
41684
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial