หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าว เด่น

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย One Home One Team จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย การติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานทีม One Home หัวหน้าหน่วยงานราชการ เครือข่ายมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอปท. ตามโครงการ “ลมหายใจ” ของจังหวัดพะเยา ผู้ประกอบการ และประชาชน,การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในหัวข้อ “ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคน” ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านสถานีวิทยุ สวท. FM. 95.25 MHz รายการ “ป๊ะกันที่บ้านเฮา”, การเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกิจกรรมนันทนาการตอบคำถามเกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน ณ ตลาดต้นสัก ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Loading...

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา และงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ณ วัดสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 โรงเรียน และมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 655 คน

วันที่​ 9-13 พฤศจิกายน​ 2563 นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา​ได้มอบหมายให้​นางสาวมธุรวันต์​ น้ำสา ตำแหน่ง​ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 3​ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนำร่อง ซึ่งมีการขึ้นระบบแบบคู่ขนานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มาฝึกอบรมในวันนี้มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่มที่ 2 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่มที่ 3 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 #กรมบัญชีกลาง #ระบบGFMIS​ ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหัดพะเยา-เร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

31497
Total Visitors
2566
Visitors Today
5
Live visitors
31497
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial