ในระหว่างวันที่15-17 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส วรัญญา ไชยเมือง ตำแหน่งประธานสตรีพิการ จ.พะเยา และน.ส นิชาภา หมั่นเหมี้ยง ตำแหน่งรองประธานสตรีพิการ จ. พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัดยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในพิธี


Share: