วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น ถึง 12.00 น. นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทีมประจำวันทีมที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563 ณณ บริเวณโบราญสถานสันธาตุร่องไฮ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำทีมโดยนางสาวงามไฉน อรุณาทิตย์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ


Share: