วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 นถึง 09.00 น. นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทีมประจำวันทีมที่ 2 เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำทีมโดยนางสาวสาธวี ใจเสมอ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมพิธีในการวางพานพุ่มในพิธีดังกล่าว โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ


Share: