วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา และงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ณ วัดสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 โรงเรียน และมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 655 คน


Share: