นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย One​ Team One​ Home​​ พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธาน ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


Share: