วันที่ 9 พย.63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางจิตติมา กรีอารีย์ พมจ.พะเยา ได้มอบหมายให้ นางนารีนารถ สิทธิ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เข้าประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.พะเยา และ (ก.อบต.พะเยา) โดยมีท่านรองฯ ชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธาน


Share: