ทีม one home พม.พะเยา ร่วมต้อนรับ นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ใสและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ใสจำนวน 80 ชุด


Share: