ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: