ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร โครงการอบรมการใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสวัสดิการ สวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: