ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร กาาจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 โดยวิธีเฉพาเจาะจง


Share: