ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร แบบจัดเก็บข้อมูลครอบครัวตามคำนิยามและประเภทครอบครัวของกรมกิจการสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: