ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: