ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Share: