ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน 4 รายการ และหมึก Ricoh sp 311 hs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: