ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: