ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Share: