ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563


Share: