ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง บริเวณข่วงวัฒนธรรม สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร่องห้า จัดรถแห่ขณะออกเคลื่อนที่ปั่นรถจักรยาย กางเต้นท์ จัดโต๊ะ เก้าอี้และจัดทำป้ายไวนิลเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: