ประกาศจังหัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้้อมเครื่่องเสียง บริเวณข่วงวัฒนธรรม,สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร่องห้า จัดรถแห่ขณะออกเคลื่อนปั่นรถจักรยาน,กางเต้นท์จัดโต๊ะ เก้าอี้ และป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Share: