ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน 17 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Share: