ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562


Share: