ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับครอบครัว จำนวน 50 ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงแบบใช้มือถือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: